lewo

REGULAMIN KONKURSU

R E G U L A M I N  KONKURSU na PROJEKT
PAMIĄTKI  Z NIEWIADOMIA LUB KOPALNI ”IGNACY”
CEL:
popularyzacja Kopalni ”Ignacy” oraz dzielnicy Niewiadom,
umożliwienie ludziom prezentowania własnych talentów.

ADRESACI:
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych bez ograniczenia wiekowego.

TERMINY:
Ogłoszenie konkursu: 15 maja br. (wtorek).

Prace konkursowe można składać w biurze Stowarzyszenia do 15 czerwca br., od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00 lub nadsyłać listownie na adres:

Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni ”Ignacy”
ul, Mościckiego 3
44-273 Rybnik
lub mailowo na adres: kopalniaignacy@interia.pl

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 30 czerwca podczas INDUSTRIADY 2012 około godz. 16.00.

Prace konkursowe należy podpisać, podać dokładny adres i numer telefonu .

Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie .

PREZENTACJA:
Projekt pamiątki powinien odwoływać się do historii dzielnicy, jej charakterystycznych punktów, ciekawych elementów architektury dzielnicy lub Kopalni

OCENA:
Prace oceniać będzie specjalne w tym celu powołane jury: Pani Ilona Serednicka mgr psychologii -Kopalnia Ignacy, Krystyna Fiedorowicz mgr kulturoznawstwa oraz Pan Zbigniew Mura – artysta, plastyk, ceramik.

Główne kryterium oceny to zgodność projektu pamiątki z tematem.

Decyzje jury konkursowego oraz organizatora są ostateczne.

Zostanie wyłoniony główny laureat, który otrzyma bilet darmowego przelotu widokowego z lotniska Gotartowice nad Zabytkową Kopalnię ”Ignacy”. Laureaci drugiego i trzeciego miejsca otrzymają pamiątki Industriady 2012 i Zabytkowej Kopalni ”Ignacy”

Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie projektu do celów promocyjnych Stowarzyszenia.

Niezależnie od wyników wszystkich uczestników konkursu zapraszamy 30 czerwca na

III INDUSTRIADĘ 2012.

PROGRAM INDUSTRIADY

30 czerwiec:

-godz. 15.00 – rozpoczęcie Industriady hejnałem górniczym odegraniem na cztery strony świata z punktu widokowego oraz rozwinięcie z okien wieży 20 metrowych pomarańczowych flag symbolizujących Szlak Zabytków Techniki.

- 15.00-16.00 – przemarsz i występ Orkiestry Dętej KWK Chwałowice.
- 15.30 – wyjazd rowerzystów Klubu Sokół z Radlina z przekazem pozytywnej energii do Muzeum Energetyki w Łaziskach.
- 15.30 – 18.30 – zwiedzanie z przewodnikami kompleksu powierzchni oraz Punktu Widokowego
-15.00 – 18.00 – wystawa prac modeli kartonowych pt.: „Budownictwo Przemysłowe”
- 15.00 – 18.00 – wystawa fotograficzna 3D, Polski Klub Stereoskopowy.
-15.00 – 20,00 – animacje dla dzieci ,młodzieży oraz dorosłych – Clown Dyzio (malowanie buzi, robienie zwierząt z balonów, konkursy z nagrodami, trampolina, zamki dmuchane).
- 15.00-20.00 – stoiska sprzedażne (słodkie wypieki, smakołyki z grilla, napoje, lody, wata, piwo, itp.)
- 16.00 – prelekcja połączona z prezentacją filmową o kopalni.
17.00-19.00 – Harcerskie Bractwo Szczudlarskie (przedstawienie, warsztaty dla wszystkich chętnych nauka chodzenia na szczudłach).
- 16.30 – pokaz sprawności strażackiej przez jednostkę Ratownictwa Gaśniczego Państwowej Straży Pożarnej z Rybnika.
- 17.30 – występ grupy breakdance ”Oczy Ważki” oraz warsztaty z nauką tańca dla wszystkich chętnych.
- 19.00-22.00 – muzyczny pojedynek – Kapela ze Śląska im. Józefa Poloka kontra zespoły hip-hopowe Bu (MaxFloRec) & HK Rufijok (Protest Song) oraz zabawa taneczna.

Nad sprawnym przebiegiem imprezy będzie czuwać pracownik Stowarzyszenia /koordynator/, nad bezpieczeństwem uczestników wykwalifikowana pomoc medyczna, straż, policja.

Każdy wchodzący uczestnik przez bramę kopalni na Industriadę będzie oznaczony pomarańczowymi wstążkami z numerem co zaowocuje dokładnym rozeznaniem w liczebności.

Całość udokumentowana zostanie nagraniami oraz wykonanymi zdjęciami przez wolontariuszy.

WSTĘP WOLNY

Możliwość skorzystania z bufetu /piwo, kiełbaski, krupniok, grochówka, kołacz, kawa, ciasto, napoje/oraz z inne atrakcje dla podniebienia, ciała i ducha

Serdecznie zapraszamy!

ZRÓB, WYŚLIJ, WYGRAJ

ZRÓB, WYŚLIJ, WYGRAJ!
PROJEKT PAMIĄTKI  Z NIEWIADOMIA LUB KOPALNI ”IGNACY”

Co trzeba zrobić ?
Każdy może stać się autorem pamiątki z Niewiadomia lub Kopalni ”Ignacy”.
Wystarczy ją zaprojektować według własnego pomysłu i dowolnej techniki.
Wszystkie prace można składać w biurze Stowarzyszenia Zabytkowej Kopalni ”Ignacy” przy ul.Moscickiego 3 w Rybniku-Niewiadomiu do dnia 15 czerwca w godz od 9.00 do 13.00 lub dostarczyć w dowolny sposób np pocztą.
Komisja,której skład ogłoszony będzie w regulaminie wyłoni najlepszy,najciekawszy projekt.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 30 czerwca podczas III Industriady organizowanej przez Stowarzyszenie.

Nagroda główna to lot widokowy samolotem z lotniska Gotartowice nad Kopalnią ”Ignacy”.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy wszystkich by podjąć wyzwanie.

I I I – Industriada 2012

Zbliżają się obchody III Industriady -Święta Szlaku Zabytków Techniki woj. ślaskiego.

Imprezy odbywać się będą 30 czerwca / sobota/ we wszystkich obiektach na Szlaku.

Kopalnia Ignacy jako jeden z obiektów Szlaku również przygotowała szereg ciekawostek na ten pełen pozytywnej energii dzień .

Szczegóły będą za niedługo podane do wiadomości . Już teraz  serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych bez ograniczeń wiekowych na Zabytkową Kopalnię ”Ignacy” od godz. 15.00 do 22.00 do  uczestnictwa w Industriadzie.

 


Polecamy