lewo

Przekaż 1 procent!

Organizacja Pożytku Publicznego

Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni ”Ignacy”
ul. Mościckiego 3
44-273 Rybnik-Niewiadom

Kredyt Bank S.A. II o/Rybnik nr 27 1500 1214 1220 70176321 0000
KRS 0000056435

Dziękujemy Państwu za wsparcie Naszej Organizacji, jednocześnie zapraszamy do odwiedzenia Zabytkowej Kopalni ”Ignacy”, więcej informacji pod numerem tel./32/ 433 10 72 lub 500 159 631
e-mail: kopalniaignacy@interia.pl

Polecamy